.
 

Vip Röportaj
  Yorum Yap     Arkadaşına Gönder     Yazdır
     
kadir polat, chp başakşehir ilçe başkan adayı,chp başakşehir ilçe başkanlığı,chp istanbul, chp başakşehir,todgep,

SİYASET YARIŞ DEĞİL HİZMETTİR

KADİR POLAT
Chp Başakşehir ilçe başkan adayı.
İtibarlı, istikrarlı, duyarlı bir iş insanı.Sektöründe uzun yıllar yenilikler yaratmış, model olarak benimsenen üretimler yapmış, önemli başarılara adını yazdırmış, toplumsal faaliyetler, sosyal projeler, dayanışma odaklı içeriklerle saygınlık kazanmış, değerli bir gönül adamı.
Kadir Polat, CHP Başakşehir 5.Olağan Kongresi’nde, Ortak Akıl Grubu’nun adayı olarak yola çıktı.
Toplumun geniş kesimlerinden destekler aldı, demokratik kitleler ve sivil inisiyatifler tarafından ilgiyle karşılandı.
Başkanlık konsepti, örgütlenme modeli, geniş yelpazeli projeleri ve CHP’yi Başakşehir’de iktidara ulaştıracak çalışma formülleri büyük heyecan yarattı.
Sayın Polat ile, kongre sürecini değerlendik.
 
--Ortak Akıl kavramı ile başlayalım.
Ortak Akıl, kolektif akıldır. Demokratik akıldır, demokrasinin aklıdır.
Başakşehir’de ‘Ortak Akıl’ kavramını öne çıkararak, aslında örgüt iradesine saygımızı ifade ediyoruz.
CHP’yi Başakşehir ölçeğinde iktidara eriştirecek hareketin, bu şekilde somutlaşabileceğini düşünüyoruz.
‘Ortak Akıl’ın birleştirici, geliştirici gücüne inanıyoruz.
Partimiz tekel kadroların darcılığına bırakılmamalıdır.
Örgütümüzün tüm dinamikleri özgürce fikirlerini savunmalı, katılımcı, şeffaf bir yönetim sistemi esas alınmalıdır.
Çoğulcu akıl, kapasitemizi ve potansiyelimizi ileriye götürecek sinerjiyi yaratacaktır. Ortak bilincin, ortak ideallerin, ortak çabanın dili bu şekilde ortaya çıkacaktır.
Bireysel hak ile kolektif hak arasındaki bağ ne kadar kuvvetli olursa, başarı o kadar net sağlanacaktır.
 
--Çarşaf liste neden gerekli?
Her ortamda, her platformda, her toplantıda demokrasinin değerinden ve öneminden bahsediyoruz.
Parti yapımıza zarar veren, geleceğe güçlü adımlar atmamızı engelleyen yerleşik güç mevzilenmesini aşmak zorundayız.
Bunu başarmak için en uygun yöntem çarşaf liste seçeneğidir.
Seçici üye ve delege iradesi, dayatmadan, ablukadan, baskıdan kurtarılmalı, bağımsız kalabilmelidir.
Örgütün ve delegenin gönlünü kazanan isimler göreve gelmelidir.
Blok liste uygulamasının bir galibi, çok kaybedeni vardır.
Çarşaf listede ise daha adil bir süreç yaşanır.
Başkan adayının kendi belirlediği isimler değil, örgütün talep ettiği isimler listeye yazılır.
Kimse mağdur edilmez, bağımsız adayların önü kesilmez.
Kırgınlık, ayrışma, küskünlük gerçekleşmez.
2012 yılında yapılan CHP Tüzük Kurultayı, ‘Çarşaf Liste’ yöntemini esas olarak belirledi ve kayda geçirdi.
Demokrasinin, güven duygusu harcının doğru yolunu tarif etti.
CHP Başakşehir ilçe kongresinin paydaşları,  ‘Çarşaf Liste’ kararlılığının arkasında birleşmelidir.
Çarşaf listenin dönüştürücü etkisine inanmak partili görevimizdir.
 
--Örgütlenme modelinizi anlatır mısınız?
Bizler, gençlik dönemlerimizden bu yana siyasi kültür içinde yer almış insanlarız. Hücre ağı örgütlenmesi, ya da kılcal damar örgütlenmesi diye tanımlanan modelleri görmüş, yaşamış, tecrübe etmiş bir kuşağız. CHP Başakşehir’de bireyden topluma giden taban örgütlenmesini sağlamak istiyoruz. Evlerden, hanelerden başlayan, apartman ve blok sorumlularına uzanan, sokak temsilcileri, semt, muhit yöneticileri, halk meclisleri ve mahalle komitelerine kadar genişleyen, etkin bir aksiyondan söz ediyoruz. Herkesin herkesten haberdar olduğu, duygusuna dokunduğu, ortaklaşma iradesinin ortaya konduğu bir modeli benimsediğimizi ifade ediyoruz.
 
--İlçe yönetim kurulu nasıl oluşturulacak?
İlçeyi merkezden değil, mahallelerden yönetmeyi hedefliyoruz. Burada çarşaf listenin gerekliliği ve temsiliyetin adaleti ortaya çıkıyor. Bir başkan ile asil ve yedek listeden toplam 32 kişiden oluşacak ilçe yönetim kurulu için 5 teknokrat arkadaşımızı (şehir plancısı, avukat, mimar, mühendis, doktor ya da akademisyen) ana kadroda düşünüyor, diğer 27 yöneticimizi mahallelerden seçiyoruz.
Her mahalleden 3 isim önerisi talep ediyoruz.
Söz konusu 3 kişiden birisinin kadın, diğerinin genç, ötekinin ise liyakat sahibi partililerimiz arasından belirlenmesine özen gösteriyoruz.
Şamlar mahallemizdeki üye sayımızın düşük olması sebebiyle geriye kalan 9 mahalleden 3’er üye tavsiyesini 5 kişilik teknokrat kadromuzla birleştiriyor, yönetim kurulumuzu oluşturuyoruz. Yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızın, asil yedek ayrımına bakmadan, tümünün aktif olarak çalışmasını ve işleyişe katkı sunmasını amaçlıyoruz. Böylece ilçe başkanı ve mahalle iradesinin entegrasyonunu sağlamayı öngörüyoruz.
10 il delegesi için de benzer bir yöntemle davranmayı planlıyoruz.
Üye sayısı 330’u geçen her mahalleden birer il delegesi teklifi almayı il delege listesini buna göre kesinleştirmeyi arzu ediyoruz.
Demokrasinin gerçek anlamının anlattığımız çözüm yoluyla uygulamaya dönüşeceğini düşünüyoruz.  
 
--Yerel yönetim perspektifinizi açıklar mısınız?
CHP Başakşehir ilçe başkanlığı görevinde ana misyonumuz; 
Tabana dayalı yerel demokrasi anlayışını yükseltmektir.
Sosyal demokrasi düşünce ekseninde;
Hanelerde, evlerde,
Sokaklarda, caddelerde,
Semtlerde, muhitlerde,
Meydanlarda, mahallelerde,
Kentsel ve yaşamsal bölgelerde,
Kısacası yaşamın her hücresinde, örgütlülük kavramını güçlendirmektir.
Partimizi iktidara götürecek tanıtım ve propaganda ağlarını, iletişim kanallarını, toplumsal dinamiğin aktif unsurlarını kesintisiz olarak pratiğe taşımaktır.
Karar ve planlamalarda uyumlu davranmak, vesayetten arınmış yerellik tavrını esas kılmaktır.
Siyasetin gündemini, halkın talep ve beklentilerini, yönetimsel kriterleri verim noktasında buluşturmak, partili/yönetici/yurttaş inisiyatifini sürece dahil etmeyi başarmaktır.
 
--Yerel demokrasi neyi ifade ediyor?
Demokrasi kültürümüz gereğince;
Yerel yönetimlerin merkezileştirilmesi, kent ve yurttaşlık haklarına aykırıdır. Yerel siyasetin kendine özgü kuralları ve işleyişi vardır.
Demokrasi olgusu, yerelden başlar.
Küçük çekirdekli siyasi bağlardan ve örgün aidiyet duygusundan temel alır.
Bu vizyon;
Geniş halk kitlelerinden,
Sivil toplum bileşenlerinden,
Mesleki birliklerden,
Aktivist örgütlerden,
Mahalli derneklerden ve gönüllülük hareketlerinden filizlenen demokratik vekaletin güçlü izahıdır.
Demokrasi yerelden başlar ve yükselir.
Bu gerçeğin bilincinde olarak sorumluluklarımızı tanımlıyoruz.
 
--Emeğe saygı düşüncenizi biraz açar mısınız?
Halkın demokrasiye doğrudan katılımının sağlanması, yerel siyasetin ana görevidir.
Yönetim modelinde şeffaflık,
hizmet ve eylemde tutarlılık,
kitlesel dayanışmada devamlılık,
sosyal demokrat anlayışın omurga ilkeleridir.
Temiz siyaset olgusu ve temiz toplum şiarı;
Eşit, adil, barış yanlısı ve farklılıklara saygılı misyonuyla,
gelecek dostu kent vizyonuna güç verecektir.
Partisel emek, farklılıklarımızı önemsiz hale getiren en önemli unsurdur. Her yoldaşımız, kişisel fikrini ve bağımsız iradesini geriye kalanlarla etkin biçimde paylaşabilmelidir.
Değişimi ve gelişimi desteklemenin yegane yolu, emeğe koşulsuz yer açmak, gereklilikleri doğru tanımlamak ve hedefe koşmaya katkı sunacak parametlerden teşvik alabilmektir.
 
--Nasıl bir siyaset?
Başakşehir’de yeni bir siyaseti tarif ediyoruz.
Akılcılık ve pragmatizmle yönetilen,
Katılımcı demokrasiyi ilkeselleştiren,
Huzuru ve bütünlüğü resmeden,
Emeği destekleyen,
Çabayı geliştiren,
Özeleştiri kültürünü benimseyen,
Yüksek adalet duygusunu içselleştiren,
Gençlik, kadın ve mahalle politikalarıyla geleceği örgütleyen,
Ana hedef odağında ortaklaşmayı başarabilen,
Barış ve uzlaşma dilini gaye edinen,
Biz olabilmeyi inancına sindiren,
Yeni bir siyaset aklına merhaba diyoruz.
 
--Neden adaysınız?
Siyaset, insanın refahı, mutluluğu, toplumun gelişimi için kurgulanan, idari ve teorik kuramlar bütününü ifade eder.
Siyasi yöntemlerin güven kaybına uğradığı, demokrasinin detone olduğu süreçte, sosyal etkileşimler, projeler ve çözümler devreye girer. Seçme seçilme yaşının 18’e indirgendiği bir ortamda, çocuk, aile ve gençlik çalışmalarının büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.
Başakşehir’in yaşam özelliklerini ve demografik yapı kriterlerini göz önünde bulundurarak, orta bölgede yer alan mahallelerimizdeki yoksulluk ve yoksunluğun mutlaka giderilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Toplumsal mesuliyetimizi biliyoruz.
İlçe başkanlığı adaylığımın temel sebepleri yukarıda belirtilen anlamlar bütünü içinde saklı.
 
--Çocuklar için düşündüğünüz projeleri konuşalım
Çocuklarımız, en değerli yanlarımız.
Yarınlarımız, umutlarımız, ömür adadıklarımız.
Onlara her şeyin en iyisini sunmak zorundayız.
Projelerimizle, düşüncelerimizle, eylem ve aktivitelerimizle çocuk hayatlara dokunmakta kararlıyız.
Bakın neler yapacağız;
..Dünyaya yeni gelenler için; ‘Anne-bebek’ projesi
..Tespit edilen hanelere düzenli gıda dayanışması desteği
..Belirlenen ailelerin çocuklarına kıyafet tedariki, öz bakım ve sağlık taraması uygulamaları.
..Engelli çocukların eğitimine katkı.
..Engelli çocuklar için oyun parkları, egzersiz ekipmanları.
..Kimsesiz çocuklara barınma, rehabilitasyon ve korunma desteği 
..Göçmen çocuklara adaptasyon-etüt-sosyal kimlik çalışmaları.
..Çocuk işçilere yönelik faaliyet programları.
..Doğal afetler ve çocuklar konusunda önleyici tedbir çalışmaları.
..Mahallelerde beceri kursları.
..Çocuk hobi atölyeleri.
..Çocuk kitapları arşivi, çocuk yayınları kütüphanesi.
..Dönemsel sportif eğitim kampları.
..Bağlama kursları, folklör, yöresel halk oyunları grupları.
..Çocuk koroları, çocuk orkestraları.
..Yaratıcı sanat çalışmaları.
..Yabancı dil öğrenme sınıfları.
..Kent gezileri, müze ziyaretleri, huzurevi ve barınak ziyaretleri.
 
--Gençlik için düşünceleriniz?
Başakşehir’in dezavantajlı bölgeleri olarak tanımlanan, Altınşehir, Güvercintepe, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerinde, öğrencilerimizin Anadolu ve Fen Lisesi sınav başarı seviyeleri çok düşük. Üniversiteye girme oranları ise, kent ortalamasının dibinde.
Yüksek öğrenime devam edebilen gençler parmakla sayılacak kadar az. Ümidini, geleceğini, beklentilerini çocukları üzerine kurmuş aileler, mevcut durumdan fazlasıyla etkileniyor.
Gençlerimizin bu zorlu yolculuğunda yanlarında durmak için adayım. Onlara, daha güçlü bir eğitim şansı, daha kuvvetli bir kariyer fırsatı, daha güzel yarınlar bırakmak adına, mücadele vermeye hazırım.
Neler mi olacak?
Açıklayalım;
..Gençlerimize eğitim konusunda kaynak aktarılacak.
Eğitimci kadrosu ve fiziksel olanaklar sağlanacak.
..Ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık süreçleri için takviye ders ve kurs programları oluşturulacak.
..Öğrenci ve eğitim bursları süreklilik kazanacak.
..Ulaşım desteği sağlanacak.
..Genç yetenekler için, küçük ölçekli kampüsler kurulacak.
..Gençlik meclisleri yapılandırılacak. Gençler, toplumda söz sahibi olacak, karar süreçlerine katılacak.
..Düşünce kulüpleri kurulacak.
..Kültür toplantıları düzenlenecek.
..Bilgisayar desteği verilecek. 
..Gençlik projeleri üretim merkezi açılacak.
..Genç diyalog felsefe kulübü oluşturulacak.
..Mahalle bazlı spor takımları kurulacak.
..Gençlere iş imkanı, istihdam olanağı sağlanacak.
..Başakşehir Genç Bakış ekibi özgün projeler tasarlayacak.
..Gençlik buluşma günleri, gençlik festivalleri organize edilecek.
..Genç sosyal mekanlar faaliyete başlayacak.
 
--Projelerin işleyişi nasıl sağlanacak?
Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen projeleri uzun süreden beri zaten uyguluyoruz. Diyarbakır, Erzincan, Şırnak, Trakya, Ankara, İstanbul ve diğer bölgeler ilgi alanımızda.
Eğitime destek projeleri, içeriğimizin ilk başlığı.
Özgecan Aslan Kütüphanesi, Şahintepe Mahallesi okul malzeme desteği yardımları, çocuklara bot mont desteği, kırtasiye malzemesi desteği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, ekmeğimizi bölüşüyoruz projesi, ihtiyaç sahibi evlere eşya yardımı, sağlık sorunu çeken yurttaşlarımıza tıbbi ve lojistik destek, engelli kardeşlerimize araç, ekipman katkısı, kimsesiz çocuklara özel uygulamalar yıllardır yaptığımız işlerin özeti. Ben, hayatımı dayanışma olgusuna adamış bir insanım. Böyle mutlu oluyorum. Ailemle beraber, el uzattığımız, ses olduğumuz insanların sofrasına oturmaktan gurur duyuyorum.
Onları rencide etmeden, üzmeden, boyunlarını bükmeden, en doğal, insanca şekilde dertlerine derman olmaya çabalıyorum.  
Çocuk ve gençlik üzerine modelleyeceğimiz sosyal projelerin gerçekleşmesi için, kimi zaman ilçedeki iş dünyası insanlarıyla, kimi zaman da İBB’nin yetkili birimleriyle koordinasyonlar yapacağız.
Öncelikler listesi oluşturulacak, faaliyet takvimleri hazırlayacağız.
CHP Başakşehir’de, yeni dönemin büyük adımlarını birlikte atacağız.
 
--Delegelere ve kamuoyuna mesajlarınızı alalım.
İlçe başkanlığı tek görevim olacak.
Başka bir meşguliyetim, zaman ayırmam gereken profesyonel işim olmayacak.
Telefonum, haftanın 7 günü, günün 24 saati açık kalacak.
Kimse cevapsız bırakılmayacak, yalnızlık yaşamayacak.
CHP Başakşehir’in en az oy aldığı yer Kayabaşı Mahallesi.
Kayaşehir’e bir parti ofisi açmayı planlıyoruz.
İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesiyle beraber o bölgede değişen ve gelişen bir oturumcu profili olduğunu görüyoruz.
55 bin seçmeni bulunan bir mahallede sabit temsiliyetimizin oluşturulması gerektiğini savunuyoruz.
Fonksiyonel bir ilçe binasıyla yeni üyeler kazanmayı, CHP’nin varlığını etkin kılmayı ve oy desteği hacmimizi artırmayı hedefliyoruz.
Mevcut ilçe binalarımızı apartman dairesinden ve sanayi sitesinden kurtarmamız gerekiyor.
Başakşehir’de yüzünü geleceğe dönen, tarz sahibi, gerçek hedeflere uyumlu bir yapılanmanın vakit yitirmeden başlatılmasını istiyoruz.
Uzun yıllar işletmecilik konusunda, insan kaynakları alanında ciddi eğitimler almış, sorumluluklar sırtlanmış bir yöneticiyim.
İlçemizde nitelikli üye sayımızı artırmak amacıyla, insan kaynakları departmanı kurulmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum.
Üyelerimizin, partililerimizin ve ihtiyaç duyan ilçe sakinlerimizin işsizlik konusundaki mağduriyetlerine eğilmek durumundayız.
Özellikle orta bölgedeki kadınlarımız için üretim projelerimiz var.
Gelişmiş bir istihdam modelini hayata geçirmeyi öngörüyoruz.
Siyaset okulu, parti içi eğitimler, uzmanların ve akademisyenlerin katıldığı seminerler, paneller, kişisel gelişim programları, halkla ilişkiler eğitimleri, davranış bilimleri öğrenim programı, güzel ve etkin konuşma eğitimleri, bilişim, işletme, yönetim, denetim eğitimleri gibi uygulamaları sürekli hale getirmek için geliyoruz.
Çeşitli üniversitelerle beraber ortak çalıştaylar, kültür etkinlikleri, sanat şölenleri, konserler, tiyatro performansları, sergiler, sempozyumlar organize etmek için sabırsızlanıyoruz.
CHP’yi Başakşehir’de her platformda zirveye taşıyacağımıza söz veriyoruz.
 

 
 
 
Yorumlar
Yorum Yap


Bu habere henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yap'a tıklayarak ilk yorumu sen yapabilirsin.

 
 
 
KÖŞE YAZARLARI
Ali Özdeğirmenci
Uzaktan Eğitim
Şirvan Yücel
Gerçek Mutluluk Nedir?
Hakan Zat
Başakşehir Virüs Haritası
Doçent Dr. Haluk Saçaklı
Neden Zor Kilo Verilir?
POPÜLER HABERLER
ROTAM ATATÜRK V...
GÜNDE 30 BİN CO...
VİRÜS EMEKÇİYİ ...
VİRÜSE KARŞI EV...
Göletin Yakışık...
​MUCİZE DEĞİL T...
İOSB BİTMEYEN R...
SAĞLIKTA DEVRİM...
BU OKULA DİKKAT
Tümü
SON HABERLER
VİRÜSE KARŞI EV...
VİRÜS EMEKÇİYİ ...
ROTAM ATATÜRK V...
GÜNDE 30 BİN CO...
Tümü
Haber bilgisinin gönderileceği e-posta adresini giriniz.
 
  Gönder  
 
  İptal  
 
 
rss facebook  Twitter

Gündem | E - Gazete | Köşe Yazarları | Vip Röportaj | Referanslar | Bize Ulaşın
ANASAYFA | FOTO GALERİ | VİDEOLAR | ANKETLER KÜNYE | SİTENE EKLE | İLETİŞİM


Pikare 2020
Yeniliklerden Haberdar Olmak İçin
   
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional